استاد شیما ابدالی

رزومه
مدرس پیانو و ارف

دوره های آموزش موسیقایی:

1) دوره کامل مربیگری موسیقی کودکان (ارف)  نزد: استاد نزهت امیری

2)اموزش فلوت ریکوردر              نزد:استاد عاشوری

3)اموزش پیانو برای کودکان        نزد اساتید: اندریا رچیاله – کارمن پتروس کو  ( carmen petrescu – anderea receale)

4) اموزش پیانو                       نزد: استاد سروش اسلامی
5) تئوری و سلفژ                    نزد :استاد سیاوش دمیریان
6)اکوماینمان                         نزد : استاد امید رجبی
7) هارمونی                          نزد استادان: رسام لوردکانی – امیر صدری

سوابق کار هنری:

1)اموزش موسیقی به کودکان(ارف) در اموزشگاه موسیقی نی لبک
2) اموزش پیانو به کودکان
3) تدریس خصوصی پبانو

مدارک تحصیلی:

1) فوق دیپلم معماری
2) لیسانس ریاضی

دوره های فعال مدرس