برنامه کلاس ها

پنج‌شنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
پیانو(Piano)
9:00 - 14:30
مدرس
شیما ابدالی
ارف (موسیقی کودکان)
گروهی و خصوصی به همراه سازشناسی
مدرس
شیما ابدالی
پیانو(Piano)
14:30 - 20:00
مدرس
افشار حشمتیان
سلفژ(Solfège)
مدرس
افشار حشمتیان
ملودیکا(Melodica)
مدرس
افشار حشمتیان
ترومبون(Trombone)
مدرس
افشار حشمتیان

چهارشنبه

سنتور
مدرس
ایمان محمدقاسم
آواز پاپ و کلاسیک
مدرس
روشنک کی‌منش
پیانو
مدرس
کاوه عظیمی
آهنگسازی
مدرس
کاوه عظیمی
سلفژ و تئوری موسیقی
مدرس
کاوه عظیمی

سه‌شنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
پیانو
مدرس:
مدرس
شیما ابدالی
ارف ( موسیقی کودکان)
گروهی و خصوصی به همراه ساز شناسی
مدرس
شیما ابدالی
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
افسانه حسن زاده

دوشنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
تار،سه‌تار،تنبک
مدرس
شاهین صفایی
آواز پاپ و کلاسیک
مدرس
روشنک کی‌منش

یکشنبه

تار و سه‌تار
مدرس
شاهین صفائی
تنبک
مدرس
شاهین صفائی
سه تار
مدرس
آرمین حسینی
عود و تنبور
مدرس
آرمین حسینی
دف
مدرس
آرمین حسینی
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
افسانه حسن زاده
پیانو
مدرس
کاوه عظیمی

شنبه

ویولن(violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
افسانه حسن‌زاده