برنامه کلاس ها

شنبه

ویولن(violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
سلفژ(Solfège)
مدرس
افشار حشمتیان
پیانو(Piano)
مدرس
افشار حشمتیان
ملودیکا(Melodica)
مدرس
افشار حشمتیان
ترومبون(Trombone)
مدرس
افشار حشمتیان
توبا(tuba)
مدرس
افشار حشمتیان
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
صنم برازنده

یکشنبه

تار،سه‌تار،تنبک
مدرس
شاهین صفائی
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
صنم برازنده
پیانو
مدرس
افشار حشمتیان
سلفژ(Solfège)
گروهی و خصوصی
مدرس
افشار حشمتیان

دوشنبه

تار،سه‌تار،تنبک
مدرس
شاهین صفایی
آواز پاپ و کلاسیک
مدرس
روشنک کی‌منش

سه‌شنبه

ویولن و ویولا
مدرس
محمدرضا کریمی
ارف ( موسیقی کودکان)
گروهی و خصوصی به همراه ساز شناسی
مدرس
شیما ابدالی

چهارشنبه

دف و تمپو
گروهی و خصوصی
مدرس
ملودی رحیمی
سنتور
مدرس
ایمان محمدقاسم
آواز پاپ و کلاسیک
مدرس
روشنک کی‌منش

پنج‌شنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
پیانو(Piano)
مدرس
افشار حشمتیان
سلفژ(Solfège)
مدرس
افشار حشمتیان
ترومبون
مدرس
افشار حشمتیان
ملودیکا
مدرس
افشار حشمتیان