برنامه کلاس ها

پنج‌شنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
پیانو(Piano)
9:00 - 14:30
مدرس
شیما ابدالی
ارف (موسیقی کودکان)
گروهی و خصوصی به همراه سازشناسی
مدرس
شیما ابدالی
پیانو(Piano)
14:30 - 20:00
مدرس
افشار حشمتیان
سلفژ(Solfège)
مدرس
افشار حشمتیان
ملودیکا(Melodica)
مدرس
افشار حشمتیان
ترومبون(Trombone)
مدرس
افشار حشمتیان

چهارشنبه

دف و تمپو
گروهی و خصوصی
مدرس
ملودی رحیمی
سنتور
مدرس
ایمان محمدقاسم
آواز پاپ و کلاسیک
مدرس
روشنک کی‌منش

سه‌شنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
پیانو
مدرس:
مدرس
شیما ابدالی
ارف ( موسیقی کودکان)
گروهی و خصوصی به همراه ساز شناسی
مدرس
شیما ابدالی

دوشنبه

ویولن(Violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
تار،سه‌تار،تنبک
مدرس
شاهین صفایی
آواز پاپ و کلاسیک
مدرس
روشنک کی‌منش

یکشنبه

تار،سه‌تار،تنبک
مدرس
شاهین صفائی
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
افسانه حسن زاده
پیانو(Piano)
مدرس
افشار حشمتیان
سلفژ(Solfège)
مدرس
افشار حشمتیان
ملودیکا(Melodica)
مدرس
افشار حشمتیان
ترومبون(Trombone)
مدرس
افشار حشمتیان

شنبه

ویولن(violin)
مدرس
محمدرضا کریمی
گیتار پاپ و کلاسیک
مدرس
افسانه حسن‌زاده
پیانو(Piano)
مدرس
افشار حشمتیان
سلفژ(Solfège)
مدرس
افشار حشمتیان
ملودیکا(Melodica)
مدرس
افشار حشمتیان
ترومبون(Trombone)
مدرس
افشار حشمتیان
توبا(tuba)
مدرس
افشار حشمتیان
کانال تلگرام