فینال «هزار صدای سنتی» برگزار می‌شود

فینال «هزار صدای سنتی» برگزار می‌شود

با داوری استاد فریدون شهبازیان،استاد صدیق تعریف و استاد محمدعلی بهمنی فینال «هزار صدای سنتی» برگزار می‌شود.  عصر روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت، دور نهایی بخش سنتی ایرانی برنامه «هزارصدا» با …