جایگاه ویولن در موسیقی

جایگاه ویولن در موسیقی

جایگاه ویولن در موسیقی ویولن برای نخستین بار در قرن شانز دهم میلادی توسط هنرمند ایتالیایی بنام “گاسپارو برتولوتی” معروف به “گاسپارو داسالو” ساخته شد و تاریخ ساخت قدیمی ترین …