تاریخچه پیانو

تاریخچه پیانو

ساز پیانو در سال ۱۷۰۹ توسط “بارتولومئو کریستوفری” (۱۶۵۵- ۱۷۳۰) از روی سازی به نام هارپسیکورد ساخته شد. این ساز بیشترین وسعت صوتی را در بین سازهای رایج دارد (حدود …