افسانه حسن زاده

افسانه حسن زاده

مدرس گیتار

افسانه حسن زاده آسیابی

متولد ۳۰ مهر ماه ۱۳۶۱- تهران

فارغ التحصیل دوره کاردانی رشته موسیقی گرایش نوازندگی    بهمن ۸۸ – با معدل نوزده و چهارده صدم

فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته موسیقی گرایش نوازندگی خرداد ۹۲ – با معدل نوزده و چهل و پنج صدم

———————————————————————————————————————————————————————

گذراندن واحد تخصصی رهبری در هیئت ژوری با حضور اساتید دکتر افسری، استاد مهدی رفیعی و خانم کلارا با امتیاز A

گذراندن دوره‌های تخصصی در زمینه سلفژ، تئوری موسیقی، هارمونی، فرم

نزد اساتید: دکتر کمال پورتراب، پریچهر خواجه، دکتر بابومیان، احسان صبوحی، بابک میلانی، کیوان آشتیانی پور

فراگیری ساز پیانو نزد اساتید:

الکس گالاسیان، خانم کلارا

فراگیری ساز گیتار سیم نایلون نزد استاد کوروش پورمقدم، استاد کیوان آشتیان پور

گذراندن دوره گیتار بیس نزد استاد بهروز دهقانی، میلاد جوزی، کیوان آشتیان پور

تکمیل دوره ی تخصصی در زمینه آواز کلاسیک، نفس گیری و صدا سازی نزد استاد سرژیک میرزائیان

———————————————————————————————————————————————————————

اجرای آنسامبل های مختلف بعنوان نوازنده، تک خوان، همخوان در سالن کنسرواتوار تهران از ۸۶ تا ۹۳

اجراهای کر دانشجویی بعنوان رهبر، سرپرست گروه و سوپرانو یک، تحت نظر استاد احسان صبوحی در کنسرواتوار تهران

همکاری در ضبط و اجرای رباعیات خیام بعنوان سرپرست گروه و سوپرانو یک، تنظیم استاد احسان صبوحی

همکاری در ضبط آلبوم مرثیه واج ها بعنوان مسؤل امور هماهنگی و سولیست آلتو، اثر استاد احسان صبوحی

همکاری در ضبط آثار استاد سرژیک میرزايیان بعنوان مسئول امور هماهنگی و خواننده سوپرانو

همکاری در ضبط اثر دکتر الهامیان بعنوان خواننده سوپرانو

اجراهای دوئت و تریو بعنوان خواننده سولوییست سوپرانو در سالن کنسرواتوار تهران تحت نظر استاد پورمقدم،استاد صبوحی، استاد میرزاییان

اجرای صحنه و اجراهای پژوهشی به عنوان نوازنده گیتار سیم نایلون، نوازنده گیتار بیس در سالن کنسرواتوار تحت نظر استاد احسان صبوحی، استاد کیارش اعتماد سیف،استاد مهدی رفیعی

عضویت در کر فرهنگسرای ارسباران از تابستان ۸۹ تاکنون بعنوان خواننده کر، تک خوان و مدیر گروه در تمام اجراهای فرمایشی، خصوصی، ارگانی و جشنواره

 

دیگر اعضا