آمادگی کارشناسی ارشد (سازهای ایرانی)

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

دوره های آمادگی کارشناسی ارشد در غرب تهران

تومان1.00

آمادگی کارشناسی ارشد (سازهای کلاسیک)

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

دوره های آمادگی کارشناسی ارشد در غرب تهران

تومان1.00

آموزش ارف

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس ارف

تومان1.00

آموزش ملودیکا

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس ملودیکا در غرب تهران

تومان1.00

کلاس آواز پاپ و کلاسیک

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس آواز پاپ و کلاسیک در غرب تهران

تومان1.00

کلاس آواز سنتی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس آواز سنتی در غرب تهران، آموزشگاه پارسیان

تومان1.00

کلاس پیانو – افشار حشمتیان

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس پیانو

تومان1.00

کلاس پیانو – شیما ابدالی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس پیانو

تومان1.00

کلاس پیانو – کاوه عظیمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس پیانو

تومان1.00

کلاس تار و سه تار و تنبک در تهران

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس تار و سه تار و تنبک در تهران

تومان1.00

کلاس تنبک

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس تنبک در غرب تهران

تومان1.00

کلاس‌ دف

کلاس دف در آموزشگاه موسیقی پارسیان

تومان1.00

کلاس سنتور

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس سنتور در غرب تهران

تومان1.00

کلاس سه تار، عود، تنبور , دف

کلاس سه تار، عود، تنبور , دف

تومان1.00

کلاس گیتار

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس گیتار در غرب تهران

تومان1.00

کلاس مبانی موسیقی (تئوری و سلفژ)

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس مبانی موسیقی (تئوری و سلفژ) در غرب تهران

تومان1.00

کلاس ویولن و ویولا

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس ویولن و کلاس ویولا در غرب تهران

تومان1.00

مبانی آهنگسازی (کنترپوان و هارمونی)

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.00

کلاس مبانی آهنگسازی

تومان1.00